گزارش مالی

1- گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام (شرکت فرعی) به انضمام صورت های مالی منتهی به 1398/12/29.  (دانلود فایل)

2- گزارش کنترل های داخلی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به 1398/12/29 . (دانلود فایل)

3- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به 1398/12/29 . (دانلود فایل)

4- گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) به انضمام صورت های مالی منتهی به 1398/12/29 . (دانلود فایل)

5- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سه ماهه منتهی به 1399/03/31 . (دانلود فایل)

6- صورت های مالی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده). (دانلود فایل)

7- گزارش حسابرس و بازرش قانونی شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام ارشام (شرکت فرعی) به انضمام صورت های مالی منتهی به 1399/06/31. (دانلود فایل)

8- گزارش حسابرس و بازرس قانونی (زفکا) به انضمام صورت های مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده). (دانلود فایل)

9- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) دوره شش ماهه منتهی به 1399/06/31. (دانلود فایل)

10- صورت های مالی شرکت کشت و دامداری فکا دوره نه ماهه منتعی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده). (دانلود فایل)

11- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) دوره نه ماهه منتهی به 1399/09/30. (دانلود فایل)

12- گزارش حسابرس و بازرس قانونی ارس دام آرشام (شرکت فرعی) به انضمام صورت های مالی منتهی به 1399/12/30 . (دانلود فایل)

13- گزارش کنترل های داخلی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به 1399/12/30 . (دانلود فایل)

14- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به 1399/12/30 . (دانلود فایل)

15- گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) به انضمام صورت های مالی منتهی به 1399/12/30 . (دانلود فایل)

16-گزارش حسابرس و بازرس قانونی (زفکا) به انضمام صورت های مالی منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده). (دانلود فایل)

17- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31. (دانلود فایل)

18-  گزارش حسابرس و بازرس قانونی (زفکا) به انضمام صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  (حسابرسی شده). (دانلود فایل)

19- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (دانلود فایل)

20- گزارش کنترل های داخلی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (دانلود فایل)

21- صورت های مالی شرکت کشت و دامداری فکا دوره سه ماهه منتعی به  ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) (دانلود فایل)

22- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (دانلود فایل)

23- گزارش پایداری شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا)  (دانلود فایل)

آمار بازدیدکنندگان سایت

527435
امروز
دیروز
هفته جاری
بازدید کل
6
803
1007
527435

آی‌پی شما: 34.236.134.129
امروز: سه شنبه، 15 اسفند 1402 - ساعت: 01:12:37

خبرنامه

captcha