گزارش مالی

1- گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام (شرکت فرعی) به انضمام صورت های مالی منتهی به 1398/12/29.  (دانلود فایل)

2- گزارش کنترل های داخلی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به 1398/12/29 . (دانلود فایل)

3- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به 1398/12/29 . (دانلود فایل)

4- گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) به انضمام صورت های مالی منتهی به 1398/12/29 . (دانلود فایل)

5- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سه ماهه منتهی به 1399/03/31 . (دانلود فایل)

6- صورت های مالی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده). (دانلود فایل)

7- گزارش حسابرس و بازرش قانونی شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام ارشام (شرکت فرعی) به انضمام صورت های مالی منتهی به 1399/06/31. (دانلود فایل)

8- گزارش حسابرس و بازرس قانونی (زفکا) به انضمام صورت های مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده). (دانلود فایل)

9- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) دوره شش ماهه منتهی به 1399/06/31. (دانلود فایل)

10- صورت های مالی شرکت کشت و دامداری فکا دوره نه ماهه منتعی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده). (دانلود فایل)

11- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) دوره نه ماهه منتهی به 1399/09/30. (دانلود فایل)

12- گزارش حسابرس و بازرس قانونی ارس دام آرشام (شرکت فرعی) به انضمام صورت های مالی منتهی به 1399/12/30 . (دانلود فایل)

13- گزارش کنترل های داخلی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به 1399/12/30 . (دانلود فایل)

14- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به 1399/12/30 . (دانلود فایل)

15- گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) به انضمام صورت های مالی منتهی به 1399/12/30 . (دانلود فایل)

16-گزارش حسابرس و بازرس قانونی (زفکا) به انضمام صورت های مالی منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده). (دانلود فایل)

17- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31. (دانلود فایل)

18-  گزارش حسابرس و بازرس قانونی (زفکا) به انضمام صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  (حسابرسی شده). (دانلود فایل)

19- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (دانلود فایل)

20- گزارش کنترل های داخلی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (دانلود فایل)

21- صورت های مالی شرکت کشت و دامداری فکا دوره سه ماهه منتعی به  ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) (دانلود فایل)

22- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (دانلود فایل)

23- گزارش پایداری شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا)  (دانلود فایل)

24-  گزارش حسابرس و بازرس قانونی (زفکا) به انضمام صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  (حسابرسی شده). (دانلود فایل)

25- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (دانلود فایل)

26- گزارش کنترل های داخلی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (دانلود فایل)

27- زمان بندی تقسیم سود شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (دانلود فایل)

28-گزارش حسابرس و بازرس قانونی (زفکا) به انضمام صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده). (دانلود فایل)

29- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱. (دانلود فایل)

30- گزارش حسابرس و بازرس قانونی (زفکا) به انضمام صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  (حسابرسی شده). (دانلود فایل)

31- گزارش تفسیری مدیریت شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (دانلود فایل)

32- گزارش کنترل های داخلی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (دانلود فایل)

33- گزارش زمان بندی پرداخت سود شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (دانلود فایل روزنامه - دانلود فایل زمان بندی)

34- گزارش پایداری شرکت کشت و دامداری فکا سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (زفکا)  (دانلود فایل)

آمار بازدیدکنندگان سایت

558734
امروز
دیروز
هفته جاری
بازدید کل
68
235
952
558734

آی‌پی شما: 3.235.182.206
امروز: پنج شنبه، 04 مرداد 1403 - ساعت: 11:05:29

خبرنامه

captcha