مناقصه

 

برنامه خرید انواع محصولات

 

نام محصولتعداد / مقدارزمان خرید
دانه ذرت
۲۰۰۰ تن   تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱
کنجاله سویا
  ۵۰۰ تن   تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱
پودر گوشت

  ۲۵۰ تن

  تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱
گلوتن ذرت

  ۱۲۰ تن

  تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱
جو

  ۵۰۰ تن

  تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱
سویا اکسترود

  ۱۵۰ تن

  تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱
پودر چربی   ۱۰۰ تن   تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱

 

 

آگهی مناقصه خرید دیزل ژنراتور

شرکت کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام )سهامی خاص ( در نظر دارد یک دستگاه دیزل ژنراتور را

از طریق مناقصه به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه : تامین، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ) 750KVA (

تضمین شرکت در مناقصه: 1.000.000.000 ریال می باشد که بایستی از طریق ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره

شبا IR200160000000000928418775 بانک کشاورزی به نام شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام )سهامی خاص( انجام گردد.

زمان اخذ و تحویل اسناد : از تاریخ چاپ آگهی به مدت 10 روز کاری به واحد بازرگانی شهرکت فکا ویها از طریق سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و ییشنهادات خود را پس از تکمیل مدارک در یاکات دربسته مهر و امضاء شده به واحد حراست تحویل نمایند.

آدرس محل دریافت اسناد، تسلیم پیشنهادات، برگزاری مناقصه و اجرای پروژه :

-1 منطقه آزاد ماکو شهرستان یل دشت کیلومتر - - 18 جاده شهرا ارس جاده اختصاصی سد قیقاج شهرکت -

کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام

-2 اصفهان کیلومتر - 16 جاده اصفهان شیراز بعد از مسجد الکعبه خیابان خلیج فارس - - 31 جاده اختصاصی -

شرکت فکا شرکت کشت و دامداری فکا -

تلفن تماس شرکت کشت و دامداری : 4 - 03136548051 داخلی 234

v شرکت کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام در رد یا قبولی تمامی پیشنهادات مختار است.

v هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دریافت فرم شماره 1

دریافت فرم شماره 2

دریافت فرم شماره 3

 آگهی مناقصه مشارکت در کشت و تولید محصول جو دانه ای

 

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد نسبت به مشارکت در کشت و تولید محصول جو دانه¬ای اراضی آذربایجان غربی، منطقه آزاد ماکو، سد کرم آباد به مساحت 100 هکتار به شرح ذیل بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
•    آماده سازی زمین، تامین آب با استفاده از سیستم آبیاری کلاسیک ثابت بر عهده شرکت فکا می باشد.
•    تامین بذر مناسب و انجام کلیه عملیات های کاشت (با دستگاه بذرکار)، داشت (آبیاری، کوددهی، مبارزه با علف های هرز و کنترل آفات در صورت نیاز) و برداشت با کمباین محصول بر عهده پیمانکار می باشد. زمان انجام عملیات کشت پس از تحویل زمین به پیمانکار و حداکثر تا پایان شهریور ماه 1401 می باشد.
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مناقصه به سایت www.fkaco.ir مراجعه و یا به همراه معرفی نامه معتبر و با ارائه سوابق کیفی کار موضوع مناقصه به آدرس اصفهان، کیلومتر 16 جاده اصفهان- شیراز، بعد از مسجد الکعبه، خیابان خلیج فارس 31، جاده اختصاصی شرکت فکا، شرکت کشت و دامداری فکا، به واحد بازرگانی شرکت مراجعه و پیشنهادهای خود را پس از تکمیل مدارک در پاکت¬های دربسته به واحد حراست تحویل نمایند.
شماره تماس شرکت کشت و دامداری فکا  4-03136548051-09134366824- واحد بازرگانی
 * هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 * شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادها مختار است.
اسناد مناقصه:
پاکت الف: وجه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.000.000.000  ریال به صورت سفته ( مهر و امضاء شده ) ارائه گردد.
پاکت ب: رزومه کاری پیمانکار.
پاکت ج: پیشنهاد قیمت به صورت درصد مشارکت (درصد سهم پیمانکارو سهم کارفرما).

 

دریافت فرم استعلام بها

 

تامین مصالح و اجرای حصارکشی پیرامونی پروژه احداث گاوداری شیری 3000 راس مولد کلیبر ـ آذربایجان غربی

 

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) در نظر دارد انجام تامین مصالح موردنیاز و اجرای حصارکشی پروژه کلیبر با مشخصات مورد نظر در منطقه آذربایجان شرقی را به صورت مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع مناقصه : تامین مصالح و اجرای حصارکشی بر اساس مشخصات فنی مورد نظر و نقشه های اجرائی
پاکت الف : وجه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.150.000.000 ریال به صورت سفته ( مهر و امضاء شده ) ارائه گردد.
پاکت ب : رزومه کاری پیمانکار.
پاکت ج : پیشنهاد قیمت
متقاضیان می¬توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مناقصه به سایت www.fkaco.ir مراجعه و یا به همراه معرفی نامه معتبر و با ارائه سوابق کیفی کار موضوع مناقصه به آدرس : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز- بعد از مسجد الکعبه-خیابان خلیج فارس 31- جاده اختصاصی شرکت فکا- شرکت کشت و دامداری فکا- به واحد بازرگانی شرکت مراجعه و پیشنهادهای خود را پس از تکمیل مدارک در پاکت¬های دربسته به واحد حراست تحویل نمایند.
شماره تماس شرکت کشت و دامداری فکا 4-03136548051-09134366824- واحد بازرگانی
 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادها مختار است.

دریافت فرم مشخصات

دریافت فرم قیمت

دریاقت نقشهدریاقت نقشه

آمار بازدیدکنندگان سایت

418737
امروز
دیروز
هفته جاری
بازدید کل
107
151
258
418737

آی‌پی شما: 3.225.221.130
امروز: دوشنبه، 14 آذر 1401 - ساعت: 14:09:03

خبرنامه

captcha