مزایده

                                                 برنامه فروش انواع محصولات

نام محصولتعداد / مقدارمیانگین وزنزمان فروش
جنین IVF - -   تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱
گوساله های نر حاصل از IVF و انتقال جنین - در انواع رده های وزنی   تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱
گوساله نر ممتاز ۴۴ راس در انواع رده های وزنی   تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱
کود گاوی ۶۵۰۰ تن -   تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱
کود ورمی کمپوست ۱۵ تن ۳۰ کیلوگرم   تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱

 

نام محصولتعداد / مقدارمیانگین وزنزمان فروش
گوساله نر شیرخوار
۴۵۰ راس در انواع رده های وزنی    تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱
گوساله نر قطع شيری
۲۵۰ راس
تا ۱۰۰ کیلوگرم    تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱
دام ماده بالغ ۲۰۰ راس
-    تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱
گوساله نرشیرخوار جرسی ۵۰ راس در انواع رده های وزنی   تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱
گوساله نر قطع شیر جرسی ۵۰ راس در انواع رده های وزنی   تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱
تلیسه حذفی و فری مارتین ۴۰ راس

در انواع رده های وزنی

  تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱

                               ضمنا موجودی دام قبل از مراجعه، طی تماس تلفنی با واحد بازرگانی هماهنگ گردد

 

*آگهی مزایده فروش دام *

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد تعدادی دام مازاد شامل :
1-گاو غیر آبستن کشتارگاهی
2-گوساله نر قطع شیر
3-گوساله نر شیرخوار
 از طریق برگزاری مزایده در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 01/04/1401 به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا 

یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه

یا با تلفن : 52-03136548051 تماس بگیرند.
**شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

 

 

*آگهی مزایده فروش کود دامی*

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد نسبت به فروش حدود 700 تن کود گاوی درجه یک ، 1100 کود گاوی درجه دو و 25000 تن کودگاوی درجه سه از طریق مزایده در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 17/03/1401 اقدام نماید. متقاضیان  می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت اطلاعات بیشتر نسبت به بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و یا با تلفن : 52-03136548051 تماس بگیرند.
-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
-شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

 

*آگهی مزایده فروش تعدادی دام مازاد *

 

 شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از دام مازاد خود به شرح زیر از طریق مزایده در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 03/03/1401 اقدام نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت اطلاعات بیشتر نسبت به بازدید از دام و همچنین برای دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و یا با تلفن : 52-03136548051 تماس بگیرند.
1-گاو غیر آبستن کشتارگاهی
2-گوساله نر قطع شیر
3-گوساله نر شیرخوار
-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
-شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

دانلود فرم مزایده گاو

دانلود فرم مزایده نر قطع شیر و شیر خوار

 

                                                                    *آگهی مزایده عمومی فروش کود دامی*

  

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد نسبت به جمع آوری، حمل و فروش کود دامی از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شرکت www.fkaco.irمراجعه نمایند و پیشنهادات خود را پس از تکمیل مدارک در پاکات دربسته تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ به آدرس: اصفهان- کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان شیراز- بعد از مسجد الکعبه- خیابان خلیج فارس ۳۱ -جاده اختصاصی شرکت فکا- شرکت کشت و دامداری فکا واحد حراست تحویل نمایند.

تلفن تماس: ۰۳۱۳۶۵۴۸۰۵۱ -داخلی ۲۳۴ واحد بازرگانی

 وجه تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره شبا IR390160000000000500059546 نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی کد -۲۵۰۴ به نام شرکت کشت و دامداری فکا واریز گردد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادها مختاراست.

 

         v    شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها:   

شرکت کنندگان , پیشنهاد قیمت را باید در پاکت های جداگانه (الف و ج)لاک و مهر شده طبق شرایط ذیل تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ به آدرس اصفهان-کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان شیراز - بعد از مسجدالکعبه -خیابان خلیج فارس ۳۱- جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا واحد حراست تحویل نمایند

1-   پاکت الف : فیش واریزی مهر و امضا بانک صادر کننده به مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره شبا IR390160000000000500059546 نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی (کد-۲۵۰۴) به نام شرکت کشت و دامداری فکا واریز گردد.

تبصره 1) : واریزی فقط از حساب (حقیقی یا حقوقی) شرکت کننده در مزایده واریز گردد.

2-   پاکت ج : پيشنهاد قيمت مهر و امضا شده توسط شرکت یا پیمانکار.

تبصره 1) : هيچ يك از شركت‌كنندگان در استعلام، نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند .

تبصره 2) : پاکت ها (الف و ج) داخل یک پاکت جداگانه مناسب و لاك و مهر شده قرار گیرد و شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت و نام شرکت یا پیمانکار روی پاکت درج شود.

تبصره 3) : مقادیر فروش کود طبق باسکول شرکت فکا انجام می گردد که با توجه به عقد قرارداد و تایید کارکرد نهایی توسط ناظر کارفرما محاسبه و پرداخت می گردد .

تبصره 4) : کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات، اخذ مفاصاحساب و... به عهده پیمانکار می باشد.

تبصره 5) : کلیه هزینه های ایاب و ذهاب، نهار، سوخت، نیروی کار، اسکان، تجهیزات ایمنی، ماشین آلات و ... به عهده پیمانکار می باشد.

 درصورتیکه برنده اول از عقد قرارداد و ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات انصراف دهد مبلغ سپرده شرکت در مزایده به نفع شرکت ضبط خواهد شد و مراتب به برنده دوم ( درصورت دارابودن شرایط ) اعلام و چنانچه برنده دوم نیز حاضر به عقد قرارداد و ارائه تضمین حسن انجام تعهدات نگردد سپرده ایشان نیز به نفع شرکت ضبط خواهد شد .

دریافت فایل استعلام حمل کود

    

 

 

فروش فوق العاده

        شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد تعدادی گوساله نر شیرخوار و نیز گوساله نر قطع شیر را به فروش برساند.

   متقاضیان جهت خرید از ساعت ۸ الی ۲۱ می توانند با شماره ذیل تماس حاصل فرمایند:

۰۹۱۳۴۳۶۶۸۲۲ سرکارخانم سلطانی(کارشناس بازرگانی)

 

 

 

فروش کود

        شرکت کشت ودامداری فکا درنظردارد فروش کود درجه۱(بدون ماسه) و کود درجه ۲ (حدود ۱۰٪ ماسه) به صورت خرده و عمده بفروش برساند.

   متقاضیان جهت خرید در ساعات اداری با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۹۰۱۸۰۱۸۱۵۳

  

                                                                                                                                                                                                                         

 

برنامه فروش اقلام مزایده ای

مشخصات مورد مزایدهتعدادتوضیحات
پلیت کولر شیر یک دستگاه  به ظرفیت ۱۰ تن با متعلقات(شامل پمپ و فیلتر)- دوقلو 
سپراتور خامه گیر یک دستگاه ظرفیت ۱۰ تن در ساعت با موتور 25 کیلو وات با کلیه متعلقات
دستگاه هموژنایزر شیر یک دستگاه ظرفیت 5 تن در ساعت با کلیه متعلقات (ساخت ماشین سازی نوش آرا)
پرکن های خطی ظرفی یک دستگاه با دهانه ۹۵-۱۲۵ میلی متر ۴ حلقه ای دارای هیتر و ماورابنفش (ساخت ماشین سازی حداد )
شیر CIP پانل های توزیع سه دستگاه ۲۸*۱   - ۴*۴  - ۲*۲
موتور پمپ هفت دستگاه با کلیه متعلقات
دستگاه هموژنایزر ماست یک دستگاه ظرفیت ۵ تن مارک ODME
سپراتور ماست یک دستگاه ظرفیت ۳ تن در ساعت ساخت روسیه
قالب ریز روتاری دوازده حفره ای پنیر ۱۰۰ گرمی یک دستگاه ظرفیت ۱ تن در ساعت دارای پرکن و دربند اتومات
دستگاه سه نازله ۴۰۰ گرمی خطی پنیر یک دستگاه سه ردیف زنجیره رولیکی با نقاله ۸ سانتی، تفلونی ( ساخت شرکت مازندفیل)
ماشین پرکن دوغ کیسه ای دوقلو یک دستگاه به انضمام جت پرینتر و فیلترهای مربوطه ( ساخت شرکت حکمایی)
دیگ بخار یک دستگاه ظرفیت 15 تن دارای پمپ تزریق و مشعل دوگانه سوز با سختی گیر و فیلتر شنی ( ساخت شرکت آروین بخار)
کولینگ تاور فایبرگلاس یک دستگاه دارای پمپ
کمپرسور هوای فشرده دو دستگاه ظرفیت هوادهی ۳.۲ و فشار ۱۰ بار مدل تندر ۲۲ مارک هواسان
تابلوهای برق هشت دستگاه شامل تابلوی موتورخانه، توزیع، کنترل و برق فروشگاه

 

 

 

 

 

آمار بازدیدکنندگان سایت

384380
امروز
دیروز
هفته جاری
بازدید کل
8
112
947
384380

آی‌پی شما: 3.215.79.68
امروز: شنبه، 11 تیر 1401 - ساعت: 03:04:29

خبرنامه

captcha