مزایده

                                                 برنامه فروش انواع محصولات

نام محصولتعداد / مقدارمیانگین وزنزمان فروش
جنین IVF - -   تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳
گوساله های نر حاصل از IVF و انتقال جنین - در انواع رده های وزنی   تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳
گوساله نر ممتاز ۵ راس در انواع رده های وزنی   تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳
کود ورمی کمپوست ۱۵ تن ۳۰ کیلوگرم   تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳

 

نام محصولتعداد / مقدارمیانگین وزنزمان فروش
گوساله نر شیرخوار
۳۰۰ راس در انواع رده های وزنی   تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳
گوساله نر قطع شيری
۱۰۰ راس
تا ۱۰۰ کیلوگرم   تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳
گاو شیری آبستن شکم یک و شکم دو  ۱۵۰راس در انواع رده های وزنی   تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳

                           

   ضمنا موجودی دام قبل از مراجعه، طی تماس تلفنی با واحد بازرگانی هماهنگ گردد

 

*آگهی مزایده دام مازاد*

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد تعدادی دام مازاد شامل :                            
1- گوساله نر شیرخوار
2- گوساله نر قطع شیر
3- گاو حذفی
4-تلیسه غیر آبستن حذفی
از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و یا با تلفن : 52-03136548051 (داخلی 234) تماس بگیرند.
-شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

دانلود فایل

 

  *آگهی مزایده ضایعات شرکتی*

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد ضایعات شرکتی شامل (اقلام لیست پیوست در سایت شرکت):                            
از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و یا با تلفن : 52-03136548051 (داخلی 234) تماس بگیرند.
شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.
هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
شماره حساب 500059546 بانک کشاورزی جهت واریز مبلغ 10 میلیون تومان به عنوان تضمین شرکت در مزایده(آهن آلات،استیل،مس،کولرگازیپشت پنجره ای18 هزاروآبسردکن) و واریز مبلغ 35 میلیون تومان به عنوان تضمین شرکت در مزایده(چیلر 20 تن) اعلام می گردد.

دانلود فایل

 

  *آگهی مزایده 100 راس تلیسه آبستن*

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد تعداد 100 راس تلیسه آبستن را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و یا با تلفن : 52-03136548051 (داخلی 234) تماس بگیرند.

-شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

-هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

دانلود فایل

 

  *آگهی مزایده اقلام ضایعاتی*

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد ضایعات شرکتی شامل (اقلام لیست پیوست در سایت شرکت) از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و یا با تلفن : 52-03136548051 (داخلی 234) تماس بگیرند.
-شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.
-هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
-شماره حساب 500059546 بانک کشاورزی جهت واریز مبلغ 15 میلیون تومان به عنوان تضمین شرکت در مزایده اعلام می گردد.

دانلود فایل

 

 *تجدید آگهی مزایده فروش خودرو سمند*

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودرو شامل :     
سواری سمند LX مدل 1398 سفید روغنی(کارکرد 202هزار کیلومتر)
از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز جهت بازدید ، اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و یا با تلفن : 52-03136548051 (داخلی 234) تماس بگیرند.
- شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.
- هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
- شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در مزایده مبلغ 250 میلیون ریال بصورت نقدی برای خودرو سمند بحساب شرکت کشت و دامداری فکا واریز نمایند.
 (شماره حساب شرکت 500059546 بانک کشاورزی بنام شرکت کشت و دامداری فکا)

دانلود فایل سمند

 

*آگهی استعلام حفر چاه *

 

 کارفرما:  شرکت کشت  و دامداری فکا  (سهامی عام)
موضوع استعلام قیمت  : شرکت کشت و دامداری فکا  (سهامی عام)  در نظر دارد حفاری چاه آب مورد نیاز برای پروژه احداث دامداری شهرستان انگوت به آدرس استان اردبیل روستای زیوه را با مشخصات عمق کلی چاه 50 متر و به قطر حفاری 18 اینچ و قطر لوله جدار 12 اینچ و سیستم حفاری ضربه ای به شرکتها و موسسات حفار صلاحیت دار و مورد تایید وزارت نیرو واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود در اسرع وقت اقدام فرمایید.
متقاضیان میتوانند جهت دریافت  فرم استعلام بها به سایت fkaco.ir  و یا به آدرس: اصفهان – کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز – بعد از مسجد الکعبه – خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا – واحد بازرگانی مراجعه نموده  و پس از تکمیل مدارک، پیشنهادهای خود را دراسرع وقت در پاکتهای دربسته و لاک و مهر شده به آدرس : اصفهان – کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز – بعد از مسجد الکعبه – خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا – کد پستی 8169184111 ، شرکت کشت و دامداری فکا - واحد حراست ارسال یا تحویل نمایند.
    شماره تماس شرکت کشت  و دامداری فکا : 03136548051 – داخلی 234 واحد بازرگانی.
    تامین ماشین آلات و نیروی انسانی ماهر و کلیه لوازم و ابزار مورد نیاز برای اجرای عملیات بعهده پیمانکار می باشد.
    کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات بعهده پیمانکار می باشد.
    هرگونه کاهش یا افزایش عمق چاه با توافق طرفین امکان پذیر می باشد.
    تمای هزینه های جانبی اعم از هزینه غذا و ایاب و ذهاب و اسکان و انتقال دستگاها بعهده پیمانکار می باشد.
    مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی ارزش افزوده به وی پرداخت می گردد.
    لوله مورد نیاز توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده خواهد شد.
    پیشنهاددهندگان الزاما می بایست مشخصات کامل خود و همچنین موضوع استعلام بها حفاری چاه آب برای پروژه احداث دامداری گرمی را برروی پاکت ارسالی درج نمایند.
    شرکت فکا در رد یا قبولی هر یک از پیشنهادهای دریافتی مختار میباشد .

 

دانلود فرم استعلام

 

*آگهی مزایده ضایعات شرکتی *

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام )

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد ضایعات شرکتی شامل (اقلام لیست پیوست در سایت شرکت):                            
از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و یا با تلفن : 52-03136548051 (داخلی 234) تماس بگیرند.
-شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.
-هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
-شماره حساب 500059546 بانک کشاورزی جهت واریز مبلغ 50 میلیون تومان به عنوان تضمین شرکت در مزایده اعلام می گردد.

فرم استعلام قیمت شماره 1 

فرم استعلام قیمت شماره 2

فرم استعلام قیمت شماره 3

فرم استعلام قیمت شماره 4

فرم استعلام قیمت شماره 5

*آگهی تجدید مزایده پیمانکاری عمل آوری و فروش کود تر *

 

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد نسبت به فروش کود تر روی باسکول شرکت( عمل آوری و فروش 100% با پیمانکار) از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و یا با تلفن : 52-03136548051 تماس بگیرند.
-    شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.
-    هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
-    شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در مزایده مبلغ 750  میلیون ریال بصورت نقدی بحساب شرکت کشت و دامداری فکا واریز نمایند.
-    میانگین کود تر شرکت روزانه حدوداً 550 تن می باشد.
(شماره حساب شرکت 500059546 بانک کشاورزی بنام شرکت کشت و دامداری فکا)

دانلود فرم استعلام

*آگهی تجدید مزایده فروش خودرو سواری، وانت، تیغه و تانکر حمل شیر *

 

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد تعداد 2 دستگاه خودرو و 3 دستگاه تیغه و تانک حمل شیر شامل :     
1- سواری رنو سفران 2000 مدل 2016 سفید صدفی متالیک
2- وانت دو کابین آمیکو مدل 1398 نقره ایی متالیک    
3- تیغه و تانک حمل شیر 20 و 22 تنی، مدلهای1384،1385 (شمسی) سازنده شرکت ماموت و 1983 (میلادی) سازنده شرکت کالا برس.                 
از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و یا با تلفن : 52-03136548051 (داخلی 234) تماس بگیرند.
- شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.
- هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
- شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در مزایده مبلغ 750 میلیون ریال بصورت نقدی برای خودرو رنو سفران بحساب شرکت کشت و دامداری فکا واریز نمایند.
- شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در مزایده مبلغ 750 میلیون ریال بصورت نقدی برای خودرو وانت دو کابین آمیکو بحساب شرکت کشت و دامداری فکا واریز نمایند.
- شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در مزایده برای هر تیغه و تانک مبلغ 500 میلیون ریال بصورت نقدی بحساب شرکت کشت و دامداری فکا واریز نمایند.
(شماره حساب شرکت 500059546 بانک کشاورزی بنام شرکت کشت و دامداری فکا)

 

دانلود فرم استعلام رنو سفران

دانلود فرم استعلام وانت آمیکو

دانلود فرم استعلام تیغه و تانکر 20 تنی

دانلود فرم استعلام تیغه و تانکر 22 تنی

 

 

*آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی *

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود شامل:
1-آهن آلات 2- یخچال استیل 3- باکس گوساله دانی 4- سطل روی (آلومینیم ) 5- مس          6- چدن  7- مخزن استیل 8- کمپرسور 9- فرگاز صنعتی 10-کمپرسور با اپراتور 11-آلومینیم را از طریق مزایده به فروش برساند.


*کلیه اقلام به صورت یکجا فروخته می شود و ملاک محاسبه جهت انتخاب برنده جمع کل مبلغ پیشنهادی می باشد.
*متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و رویت اقلام و تجهیزات فوق الذکر از زمان چاپ آگهی به مدت 10 روز از ساعت 8 الی 15 به جز روزهای تعطیل به نشانی : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز بعد از مسجدالکعبه- خیابان خلیج فارس 31  جاده اختصاصی شرکت فکا مراجعه نمایند.
*مبلغ سپرده شرکت در مزایده 200.000.000 ریال می باشد که شرکت کنندگان    می بایست مبلغ مذکور را به شماره شبا IR390160000000000500059546 نزد بانک کشاورزی به نفع شرکت کشت و دامداری فکا واریز و فیش مربوطه را همراه با فرم در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت نمایند.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- شرکت در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است.
- تلفن تماس : 54-36548051 031 واحد بازرگانی

 

 

 

*آگهی مزایده فروش دو دستگاه سیلوتراش ، یک دستگاه چاپر *

 

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد دو دستگاه سیلوتراش ، یک دستگاه چاپر را از طریق مزایده به فروش برساند.

۱-    متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و رویت اقلام و تجهیزات فوق الذکر از زمان چاپ آگهی به مدت 10 روز از ساعت 8 الی 15 به جز روزهای تعطیل به نشانی : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز بعد از مسجدالکعبه- خیابان خلیج فارس 31 جاده اختصاصی شرکت فکا مراجعه نمایند.

۲-    مبلغ سپرده شرکت در مزایده 100.000.000 ریال می باشد که شرکت کنندگان    می بایست مبلغ مذکور را به شماره شبا IR390160000000000500059546 نزد بانک کشاورزی به نفع شرکت کشت و دامداری فکا واریز و فیش مربوطه را همراه با فرم در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت نمایند.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

- شرکت در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است.

- تلفن تماس : 54-36548051 031 واحد بازرگانی

شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

 

 

*آگهی تجدید مزایده فروش لیفتراک *

 

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)، در نظر دارد یک دستگاه لیفتراک تویوتا 4 تن با مشخصات زیر را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.

1- لاستیک ها در حد نو

2- دکل چهار متر  

3- ناخن 1.20 متر  

4- آماده به کار

شرایط مزایده :

1-    متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و رویت دستگاه و تجهیزات فوق الذکر از زمان چاپ آگهی به مدت 10 روز از ساعت 8 الی 15 به جز روزهای تعطیل به نشانی : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز بعد از مسجدالکعبه- خیابان خلیج فارس 31 جاده اختصاصی شرکت فکا مراجعه نمایند.

2-    مبلغ سپرده شرکت در مزایده 200.000.000 ریال می باشد که شرکت کنندگان می بایستی مبلغ مذکور را به شماره شبا IR390160000000000500059546 نزد بانک کشاورزی به نفع شرکت کشت و دامداری فکا واریز و فیش مربوطه را همراه با فرم در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت نمایند.

v     هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

v     شرکت در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است.

v     تلفن تماس : 36548051-031 واحد بازرگانی

 

 

*آگهی تجدید مزایده فروش تیغه و تانکر حمل شیر *

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)، در نظر دارد سه دستگاه تیغه و تانکر حمل شیر شامل ( یک دستگاه 20 تن و دو دستگاه 22 تن ) را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.


شرایط مزایده :
1- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و رویت دستگاه و تجهیزات فوق الذکر از زمان چاپ آگهی به مدت 10 روز از ساعت 8 الی 15 به جز روزتعطیل به نشانی  کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز بعد از مسجدالکعبه خلیج فارس 31 جاده اختصاصی شرکت فکا مراجعه نمایند.
2- مبلغ سپرده شرکت در مزاییده 500.000.000 ریال می باشد که شرکت کنندگان می بایستی مبلغ مذکور را به شماره شبا IR390160000000000500059546 نزد بانک کشاورزی به نفع شرکت کشت و دامداری فکا واریز و فیش مربوطه را همراه با فرم در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت نمایند.
*هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*شرکت در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است.
* تلفن تماس:  36548048 - 031 واحد بازرگانی.

 

 

آمار بازدیدکنندگان سایت

558729
امروز
دیروز
هفته جاری
بازدید کل
63
235
947
558729

آی‌پی شما: 3.235.182.206
امروز: پنج شنبه، 04 مرداد 1403 - ساعت: 11:05:22

خبرنامه

captcha