مزایده

                                                 برنامه فروش انواع محصولات

نام محصولتعداد / مقدارمیانگین وزنزمان فروش
جنین IVF - -   تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲
گوساله های نر حاصل از IVF و انتقال جنین - در انواع رده های وزنی   تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲
گوساله نر ممتاز ۵ راس در انواع رده های وزنی   تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲
کود ورمی کمپوست ۱۵ تن ۳۰ کیلوگرم   تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲

 

نام محصولتعداد / مقدارمیانگین وزنزمان فروش
گوساله نر شیرخوار
۳۰۰ راس در انواع رده های وزنی   تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲
گوساله نر قطع شيری
۱۰۰ راس
تا ۱۰۰ کیلوگرم   تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲
گاو شیری آبستن شکم یک و شکم دو  ۱۵۰راس در انواع رده های وزنی   تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲

                           

   ضمنا موجودی دام قبل از مراجعه، طی تماس تلفنی با واحد بازرگانی هماهنگ گردد

 

 

*آگهی مزایده ضایعات شرکتی *

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام )

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد ضایعات شرکتی شامل (اقلام لیست پیوست در سایت شرکت):                            
از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و یا با تلفن : 52-03136548051 (داخلی 234) تماس بگیرند.
-شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.
-هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
-شماره حساب 500059546 بانک کشاورزی جهت واریز مبلغ 50 میلیون تومان به عنوان تضمین شرکت در مزایده اعلام می گردد.

فرم استعلام قیمت شماره 1 

فرم استعلام قیمت شماره 2

فرم استعلام قیمت شماره 3

فرم استعلام قیمت شماره 4

فرم استعلام قیمت شماره 5

*آگهی تجدید مزایده پیمانکاری عمل آوری و فروش کود تر *

 

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد نسبت به فروش کود تر روی باسکول شرکت( عمل آوری و فروش 100% با پیمانکار) از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و یا با تلفن : 52-03136548051 تماس بگیرند.
-    شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.
-    هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
-    شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در مزایده مبلغ 750  میلیون ریال بصورت نقدی بحساب شرکت کشت و دامداری فکا واریز نمایند.
-    میانگین کود تر شرکت روزانه حدوداً 550 تن می باشد.
(شماره حساب شرکت 500059546 بانک کشاورزی بنام شرکت کشت و دامداری فکا)

دانلود فرم استعلام

*آگهی تجدید مزایده فروش خودرو سواری، وانت، تیغه و تانکر حمل شیر *

 

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد تعداد 2 دستگاه خودرو و 3 دستگاه تیغه و تانک حمل شیر شامل :     
1- سواری رنو سفران 2000 مدل 2016 سفید صدفی متالیک
2- وانت دو کابین آمیکو مدل 1398 نقره ایی متالیک    
3- تیغه و تانک حمل شیر 20 و 22 تنی، مدلهای1384،1385 (شمسی) سازنده شرکت ماموت و 1983 (میلادی) سازنده شرکت کالا برس.                 
از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و یا با تلفن : 52-03136548051 (داخلی 234) تماس بگیرند.
- شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.
- هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
- شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در مزایده مبلغ 750 میلیون ریال بصورت نقدی برای خودرو رنو سفران بحساب شرکت کشت و دامداری فکا واریز نمایند.
- شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در مزایده مبلغ 750 میلیون ریال بصورت نقدی برای خودرو وانت دو کابین آمیکو بحساب شرکت کشت و دامداری فکا واریز نمایند.
- شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در مزایده برای هر تیغه و تانک مبلغ 500 میلیون ریال بصورت نقدی بحساب شرکت کشت و دامداری فکا واریز نمایند.
(شماره حساب شرکت 500059546 بانک کشاورزی بنام شرکت کشت و دامداری فکا)

 

دانلود فرم استعلام رنو سفران

دانلود فرم استعلام وانت آمیکو

دانلود فرم استعلام تیغه و تانکر 20 تنی

دانلود فرم استعلام تیغه و تانکر 22 تنی

 

 

*آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی *

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود شامل:
1-آهن آلات 2- یخچال استیل 3- باکس گوساله دانی 4- سطل روی (آلومینیم ) 5- مس          6- چدن  7- مخزن استیل 8- کمپرسور 9- فرگاز صنعتی 10-کمپرسور با اپراتور 11-آلومینیم را از طریق مزایده به فروش برساند.


*کلیه اقلام به صورت یکجا فروخته می شود و ملاک محاسبه جهت انتخاب برنده جمع کل مبلغ پیشنهادی می باشد.
*متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و رویت اقلام و تجهیزات فوق الذکر از زمان چاپ آگهی به مدت 10 روز از ساعت 8 الی 15 به جز روزهای تعطیل به نشانی : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز بعد از مسجدالکعبه- خیابان خلیج فارس 31  جاده اختصاصی شرکت فکا مراجعه نمایند.
*مبلغ سپرده شرکت در مزایده 200.000.000 ریال می باشد که شرکت کنندگان    می بایست مبلغ مذکور را به شماره شبا IR390160000000000500059546 نزد بانک کشاورزی به نفع شرکت کشت و دامداری فکا واریز و فیش مربوطه را همراه با فرم در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت نمایند.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- شرکت در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است.
- تلفن تماس : 54-36548051 031 واحد بازرگانی

 

 

 

*آگهی مزایده فروش دو دستگاه سیلوتراش ، یک دستگاه چاپر *

 

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد دو دستگاه سیلوتراش ، یک دستگاه چاپر را از طریق مزایده به فروش برساند.

۱-    متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و رویت اقلام و تجهیزات فوق الذکر از زمان چاپ آگهی به مدت 10 روز از ساعت 8 الی 15 به جز روزهای تعطیل به نشانی : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز بعد از مسجدالکعبه- خیابان خلیج فارس 31 جاده اختصاصی شرکت فکا مراجعه نمایند.

۲-    مبلغ سپرده شرکت در مزایده 100.000.000 ریال می باشد که شرکت کنندگان    می بایست مبلغ مذکور را به شماره شبا IR390160000000000500059546 نزد بانک کشاورزی به نفع شرکت کشت و دامداری فکا واریز و فیش مربوطه را همراه با فرم در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت نمایند.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

- شرکت در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است.

- تلفن تماس : 54-36548051 031 واحد بازرگانی

شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

 

 

*آگهی تجدید مزایده فروش لیفتراک *

 

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)، در نظر دارد یک دستگاه لیفتراک تویوتا 4 تن با مشخصات زیر را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.

1- لاستیک ها در حد نو

2- دکل چهار متر  

3- ناخن 1.20 متر  

4- آماده به کار

شرایط مزایده :

1-    متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و رویت دستگاه و تجهیزات فوق الذکر از زمان چاپ آگهی به مدت 10 روز از ساعت 8 الی 15 به جز روزهای تعطیل به نشانی : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز بعد از مسجدالکعبه- خیابان خلیج فارس 31 جاده اختصاصی شرکت فکا مراجعه نمایند.

2-    مبلغ سپرده شرکت در مزایده 200.000.000 ریال می باشد که شرکت کنندگان می بایستی مبلغ مذکور را به شماره شبا IR390160000000000500059546 نزد بانک کشاورزی به نفع شرکت کشت و دامداری فکا واریز و فیش مربوطه را همراه با فرم در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت نمایند.

v     هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

v     شرکت در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است.

v     تلفن تماس : 36548051-031 واحد بازرگانی

 

 

*آگهی تجدید مزایده فروش تیغه و تانکر حمل شیر *

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)، در نظر دارد سه دستگاه تیغه و تانکر حمل شیر شامل ( یک دستگاه 20 تن و دو دستگاه 22 تن ) را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.


شرایط مزایده :
1- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و رویت دستگاه و تجهیزات فوق الذکر از زمان چاپ آگهی به مدت 10 روز از ساعت 8 الی 15 به جز روزتعطیل به نشانی  کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز بعد از مسجدالکعبه خلیج فارس 31 جاده اختصاصی شرکت فکا مراجعه نمایند.
2- مبلغ سپرده شرکت در مزاییده 500.000.000 ریال می باشد که شرکت کنندگان می بایستی مبلغ مذکور را به شماره شبا IR390160000000000500059546 نزد بانک کشاورزی به نفع شرکت کشت و دامداری فکا واریز و فیش مربوطه را همراه با فرم در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت نمایند.
*هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*شرکت در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است.
* تلفن تماس:  36548048 - 031 واحد بازرگانی.

 

 

آمار بازدیدکنندگان سایت

488088
امروز
دیروز
هفته جاری
بازدید کل
93
260
925
488088

آی‌پی شما: 44.200.101.84
امروز: پنج شنبه، 06 مهر 1402 - ساعت: 14:07:20

خبرنامه

captcha