فرآورده های ژنتیکی - جنین

مفتخریم به عنوان اولین و تنها عرضه کننده این محصول در ایران و خاورمیانه با ظرفیت تولیدسالانه 10000 قطعه جنین با ارزش ژنتیکی بسیار مناسب به صورت تازه و یا منجمد، بدون هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی در بهره گیری از این محصول در گله های صنعتی و نیمه صنعتی، قدمی ارزشمند در اشاعه ژنتیک برتر و ارتقاء سطح کیفیت ژنتیک جمعیت دامی کشور برداشته و امید آن داریم که با بکار گیری فن آوری های نوین و توسعه کیفی شاهد صادرات این محصول در آینده ای نزدیک باشیم.

 

 

 

 

 لیست جنین(1397/03/23):

SOLDAVALABLESire InformationDam Information
REG NONAMEMGSIRE_NAMESIRE_NAMEMILK 305 DAYSBVFBVMREG_NUMBODYROW
4 0 3011816338 AVENGER M.BELLWOOD T H M TYREL - 29.52 817.64 4090468 2917 1
4 0 3011816338 AVENGER N.C LUKE - 13816.96 12.08 623.45 4180768 1727 2
3 0 3011538150 DAMARIS - CHICAGO - 0 0 1595979 19897 3
4 0 3011538150 DAMARIS S V TREDWAY MEL-C MISSILE - 34.83 985.06 4115430 4752 4
1 0 3011538150 DAMARIS - LARITA 14259.64 0 0 1560379 19775 5
4 0 3006989495 DONATELLO - S GRAND - 0 0 4204286 5053 6
2 0 3010660326 PETY F M ZORO H RUFFIAN - 38 1267 4193003 3187 7
1 0 3010660326 PETY - STEPHEN - 20 493 4196126 3683 8
2 0 3010660326 PETY ALTA OSTYLE - 0 0 4265216 5410 9
1  0  3011538150  DAMARIS NUCLEAR  MAGNETO - 0  0  4261419  3668 10
4 0 3006989495 DONATELLO DARON CHASE - 0 0 4215917 7443 11
6 0 3010660326 PETY JB MONTY SPARROW - 38 1436 4205242 6891 12
1 0 3006989495 DONATELLO SPARROW PILOT - 0 0 4264737 4088 13
1 0 69981349 SUPERSIRE MAYFLOWER UNITE - 0 0 4298725 2236 14
2 0
69981349 SUPERSIRE MAYFLOWER INPUT - 0 0 4298984 3441 15
2 0
69981349 SUPERSIRE MAYFLOWER DANTE - 0 0 4299006 3562 16
1  0 69981349 SUPERSIRE MAYFLOWER DANTE  - 0 0 4299056 3745 17
1 0 69981349 SUPERSIRE MAYFLOWER DANTE  - 0 0 4299087 3917 18
1 0 3127602000 CINDER MAYFLOWER DANTE - 88 2071 4299186 4421 19
7 0 3127602000 CINDER STERLING TROY - 64 1916 4299048 3716 20
1 1 3127602000 CINDER B S ORBIT INPUT - 78 1491 4299052 3722 21
2 0 72128216 (DELTA(SEX SHAMROCK DEARING - 36 974 4311025 5921 22
3 2 3127602000 CINDER S B HEADLINER INSIDER - 0 0 4311118 1253 23
1 0 72128216 (DELTA(sex S B HEADLINER INSIDER - 0 0 4311118 1253 24
0 2 3127602000 CINDER MANIFOLD LOUSIRE - 0 0 4311115 1297 25
2 0 3127602000 CINDER ALTA VITTEK SAMPSON - 0 0 4311190 1980 26
1 0 3127602000 CINDER MASSEY DERING - 0 0 4311315 3009 27
2 0 3127602000 CINDER BENATAR LOUSIRE - 0 0 4311327 3138 28
1 3 3127602000 CINDER STERLING TROY - 0 0 4299048 3716 29
1 0 3127602000 CINDER D MOONBOOY DANTE - 0 0 4310969 5595 30
2 0 3127602000 CINDER DONATELLO INSIDER - 0 0 4311186 1886 31
2 0 3127602000 CINDER S B HEADLINER INSIDER - 0 0 4311259 2538 32
3 0 3127602000 CINDER DREW 15933 ALTAROCHMAN - 0 0 4311332 3148 33
1 0 3127602000 CINDER SHAMROCK INSIDER - 0 0 4311334 3151 34
3 0 3127602000 CINDER S B SUPERSIRE DEARING - 0 0 4311345 3271 35
2 0 3127602000 CINDER SHAMROCK INSIDER - 0 0 4311378 3615 36
3 0 3127602000 CINDER S B HEADLINER DEARING - 0 0 4311507 6319 37
1 0 3127602000 CINDER DONATELLO DEARING - 0 0 4311574 6640 38
3 0 3127602000 CINDER FORD TRI DANIX ARIYAZ 12559 15 630 4177362 1226 39
2 2 3127602000 CINDER S B HEADLINER ALTAROCKMAN - 0 0 4318137 8499 40
1 0 3127602000 CINDER BALBOA DEARING - 0 0 4318240 9122 41
3 2 3127602000 CINDER MANIFILD AMBITION - 0 0 4318273 9321 42
5 1 3127602000 CINDER LINCECUM AMBITION - 0 0 4318312 9558

43

5 0 3127602000 CINDER MAYHEM AMBITION - 0 0 4318369 9954 44
1 0 3127602000 CINDER STYLE DODGER MISSOURI - 0 0 4318484 2619 45
3 0 3127602000 CINDER GABOR ALTIVO - 0 0 4318488 2672 46
2 0 3127602000 CINDER MAYHEM DANTE - 0 0 4318537 3290 47
1 0 3132198333 DYNAMO S B SUPERSIRE ALTIVO - 0 0 4318375 1018 48
3 6 3010353051 DECKER B J JIVES DANTE - 0 0 4318557 3519 49
2 0 3010353051 DECKER MAYHEM INPUT - 0 0 4318892 3874 50
1 0 3010353051 DECKER S B HEADLINER INPUT - 0 0 4318597 3923 51
2 0 3132198333 DYNAMO رایکا AVENGER - 0 0 4318333 9743 52
2 0 3135762983 VICTORY SHAMROCK INPUT - 0 0 4318631 4210 53
4 0 3135762983 VICTORY SHAMROCK DANTE - 0 0 4318640 4265 54
3 0 3127602000 CINDER ALTA VITTEK MISOURI - 0 0 4318650 4316 55
1 0 3127602000 CINDER ALTA VITTEK MISOURI - 0 0 4318819 5510 56
2 0 3127602000 CINDER MAYHEM MISOURI - 0 0 4318947 6224 57
0 4 3135762983 VICTORY R2 DANTE - 0 0 4318818 5509 58
0  1 3135762983   VICTORY  DONATELLO  JUMP  -  0 0  4318810  5483 59 
1 1 3135762983 VICTORY SHAMROCK AMBITION - 0 0 4318837 5629 60
2 2 3135762983 VICTORY LATIMER DANTE - 0 0 4318847 5675 61
0 1 312760200 CINDER SHAMROCK AVANGER - 0 0 4318215 8951 62
0 1 3127602000 CINDER A- GILCREST AMBITION - 0 0 4318189 8785 63
0 6 3127602000 CINDER Z D STATUE C P PROPER - 0 0 4199080 3970 64
0 2 72128216 SEX DELTA S MCGYVER INPUT - 0 0 4318826 5578 65
0 1 3132198333 DYNAMO ALTAVITTEK AMBITION - 0 0 4318432 1785 66
0 1 3127602000 CINDER SUPER AMBITION - 0 0 4318462 2298 67
0 6 3127602000 CINDER MAYHEM AMBITION - 0 0 4318369 9956 68

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
116
538
1392
78679
8146
14774
83347
Your IP: 54.81.197.24
Server Time: 2018-06-19 03:23:30

خبرنامه

captcha