فرآورده های ژنتیکی - جنین

مفتخریم به عنوان اولین و تنها عرضه کننده این محصول در ایران و خاورمیانه با ظرفیت تولیدسالانه 10000 قطعه جنین با ارزش ژنتیکی بسیار مناسب به صورت تازه و یا منجمد، بدون هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی در بهره گیری از این محصول در گله های صنعتی و نیمه صنعتی، قدمی ارزشمند در اشاعه ژنتیک برتر و ارتقاء سطح کیفیت ژنتیک جمعیت دامی کشور برداشته و امید آن داریم که با بکار گیری فن آوری های نوین و توسعه کیفی شاهد صادرات این محصول در آینده ای نزدیک باشیم.

 

 

 

 

 لیست جنین(1396/12/12):

SOLDAVALABLESire InformationDam Information
REG NONAMEMGSIRE_NAMESIRE_NAMEMILK 305 DAYSBVFBVMREG_NUMBODYROW
0 4 3011816338 Avenger M.BELLWOOD T H M TYREL - 29.52 817.64 4090468 2917 1
0 4 3011816338 Avenger N.C LUKE - 13816.96 12.08 623.45 4180768 1727 2
2 3 3011538150 Damaris - CHICAGO - 0 0 1595979 19897 3
1 4 3011538150 Damaris S V TREDWAY MEL-C MISSILE - 34.83 985.06 4115430 4752 4
4 1 3011538150 Damaris - LARITA 14259.64 0 0 1560379 19775 5
0 4 3006989495 Donatello - S GRAND - 0 0 4204286 5053 6
0 2 3010660326 Pety F M ZORO H RUFFIAN - 38 1267 4193003 3187 7
0 1 3010660326 Pety - STEPHEN - 20 493 4196126 3683 8
0 2 3010660326 Pety ALTA OSTYLE - 0 0 4265216 5410 9
0  1  3011538150  DAMARIS NUCLEAR  MAGNETO - 0  0  4261419  3668 10
0 4 3006989495 Donatello DARON CHASE - 0 0 4215917 7443 11
0 6 3010660326 Pety JB MONTY SPARROW - 38 1436 4205242 6891 12
0 1 3006989495 Donatello SPARROW PILOT - 0 0 4264737 4088 13
0  1 69981349 SUPERSIRE MAYFLOWER UNITE - 0 0 4298725 2236 14
0 2
69981349 SUPERSIRE MAYFLOWER INPUT - 0 0 4298984 3441 15
0 2
69981349 SUPERSIRE MAYFLOWER DANTE - 0 0 4299006 3562 16
0  1 69981349 SUPERSIRE MAYFLOWER DANTE  - 0 0 4299056 3745 17
0  1 69981349 SUPERSIRE MAYFLOWER DANTE  - 0 0 4299087 3917 18
0 1 3127602000 CINDER MAYFLOWER DANTE - 88 2071 4299186 4421 19
5 2 3127602000 CINDER STERLING TROY - 64 1916 4299048 3716 20
0 1 3127602000 CINDER B S ORBIT INPUT - 78 1491 4299052 3722 21
0 2 72128216 DELTA(SEX) SHAMROCK DEARING - 36 974 4311025 5921 22
2 3 3127602000 CINDER S B HEADLINER INSIDER - 0 0 4311118 1253 23
0 1 72128216 DELTA(X) S B HEADLINER INSIDER - 0 0 4311118 1253 24
0 2 3127602000 CINDER MANIFOLD LOUSIRE - 0 0 4311115 1297 25
0 2 3127602000 CINDER ALTA VITTEK SAMPSON - 0 0 4311190 1980 26
0 1 3127602000 CINDER MASSEY DERING - 0 0 4311315 3009 27
0 2 3127602000 CINDER BENATAR LOUSIRE - 0 0 4311327 3138 28
0 1 3127602000 CINDER STERLING TROY - 0 0 4299048 3716 29
0 1 3127602000 CINDER D MOONBOOY DANTE - 0 0 4310969 5595 30
0 2 3127602000 CINDER DONATELLO INSIDER - 0 0 4311186 1886 31
0 2 3127602000 CINDER S B HEADLINER INSIDER - 0 0 4311259 2538 32
0 3 3127602000 CINDER DREW 15933 ALTAROCHMAN - 0 0 4311332 3148 33
0 1 3127602000 CINDER SHAMROCK INSIDER - 0 0 4311334 3151 34
0 3 3127602000 CINDER S B SUPERSIRE DEARING - 0 0 4311345 3271 35
0 2 3127602000 CINDER SHAMROCK INSIDER - 0 0 4311378 3615 36
0 3 3127602000 CINDER S B HEADLINER DEARING - 0 0 4311507 6319 37
0 1 3127602000 CINDER DONATELLO DEARING - 0 0 4311574 6640 38
0 3 3127602000 CINDER FORD TRI DANIX ARIYAZ 12559 15 630 4177362 1226 39
0 4 3127602000 CINDER S B HEADLINER ALTAROCKMAN - 0 0 4318137 8499 40
0 1 3127602001 CINDER BALBOA DEARING - 0 0 4318240 9122 41
0 3 72754110 CINDER MANIFILD AMBITION - 0 0 4318273 9321 42
0 5 72754110 CINDER LINCECUM AMBITION - 0 0 4318312 9558

43

0 5 72754110 CINDER MAYHEM AMBITION - 0 0 4318369 9954 44
0 1 69763386 CINDER STYLE DODGER MISSOURI - 0 0 4318484 2619 45
0 3 3013001478 CINDER GABOR ALTIVO - 0 0 4318488 2672 46
0 2 72128196 CINDER MAYHEM DANTE - 0 0 4318537 3290 47
0 1 3132198333 DYNAMO S B SUPERSIRE ALTIVO - 0 0 4318375 1018 48
0 9 3010353051 DECKER B J JIVES DANTE - 0 0 4318557 3519 49
0 2 3010353051 DECKER MAYHEM INPUT - 0 0 4318892 3874 50
0 1 3010353051 DECKER S B HEADLINER INPUT - 0 0 4318597 3923 51
0 2 3132198333 DYNAMO رایکا AVENGER - 0 0 4318333 9743 52

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
486
314
2272
36991
13090
16373
43502
Your IP: 54.166.152.187
Server Time: 2018-03-22 23:57:16

خبرنامه

captcha