فرآورده های ژنتیکی - گوساله نر

top beef cattle r2

شرکت فکا به عنوان اولین و تنها عرضه کننده ی گوساله نر ممتاز حاصل از جنین های IVF در ایران و خاورمیانه با ظرفیت تولید سالیانه 300 گوساله نر ممتاز با ارزش ژنتیکی بالا قدمی ارزشمند در اشاعه ژنتیک برتر و ارتقاء ارزش اصلاحی جمعیت دامی کشور برداشته است. از دیگر افتخارات شرکت فکا در این زمینه صادرات گوساله نر ممتاز به کشور های منطقه خاورمیانه می باشد.

 

 

 

 

لیست گوساله های نر ممتاز هلشتاین (1397/06/21) :

رديفشماره گوسالهتاريخ تولداطلاعات پدراطلاعات مادراطلاعات پدر مادری
نام پدر
NAAB$NM

PTA

Milk

عمر اقتصادی

(pl)

LAC

Milk

305

نامNAAB$NM

PTA

Milk

عمر اقتصادی

(pl)

1 631 1396/02/31 MISSOURI 147HO02462 707 1888 5.6 2 13491 MAYFLOWER 007HO11621 766 2732 4.9
2 324 1396/06/05 MISSOURI 147HO02462 707 1888 5.6 2 14159 MAYFLOWER 007HO11621 766 2732 4.9
3 442 1396/06/23 DAMARIS 007HO13093 632 1084 7.5 2 12428 S B SUPERSIRE 007HO11351 827 2304 6
4 574 1396/07/14 DAMARIS 007HO13093 632 1084 7.5 2 12200 R ARMITAGE 029HO149613 347 840 0.9-
5 649 1396/07/28 DAMARIS 007HO13093 632 1084 7.5 2 11587 S B SUPERSIRE 007HO11351 827 2034 6
6 205 1396/11/07 S B SUPERSIRE 007HO11351 827 2034 6 0 - UNITE 007HO12162 367 396  4.3
7 209 1396/11/11 S B SUPERSIRE 007HO11351 827 2034 6 1 - OBS NAVY 014HO06816 640 1528 0.1
8 308  1396/11/17 STONE 014HO07751 649 1149 4.4 4 18015 EXTEND 001HO10229 263 1092  1.8
9 379 1396/12/01 XY 513HO00016 752 914 6.1 2 12489 DONATELLO 007HO11525 716 1180 4
10 216 1396/12/14 DANTE 203HO01513 812 2160 3.8 1 - MAVERICK 029HO16730 491 665 3.5
11 219 1396/12/27 DETOUR 513HO03091 795 1342 5.6 1 - EDISON 200HO06503 603 1452 4.7
12 316 1397/01/13 LANDVIEW 180HO088888 745 1301 6.9 1 - INSIDER 180HO86008 599 1106 6.8
13 319 1397/01/15 DETOUR 513HO03091 795 1342 5.6 1 - LOUSIRE 007HO12169 692 683 7.6
14 653 1397/01/23 DAMARIS 007HO13093 632 1084 7.5 1 - INSIDER 180HO86008 599 1106 6.8
15 566 1397/01/29 LANDVIEW 180HO088888 745 1301 6.9 1 - DANTE 203HO01513 812 2160 3.8
16 565 1397/01/29 CINDER 29HO18193 860 396 6.4 1 - MONTROSS 007HO12165 781 2910 4.1
17 567 1397/01/31 CINDER 29HO18193 860 396 6.4 1 - GREENWAY 007HO12026 618 1775 1.9
18 570  1397/02/02 DETOUR 513HO03091 795 1342 5.6 1 -  TROY  001HO11056 561 889 7.4
19 645 1397/02/06 DETOUR 513HO03091 795 1342 5.6 1 - INPUT 180HO86004 707 1551 4.8
20 647 1397/02/08 DETOUR 513HO03091 795 1342 5.6 1 - DANTE 203HO01513 812 2160 3.8
21 670 1397/02/12 HOTSHOT 007HO12533 705 1049 6.5 2 10376 S B SUPERSIRE 007HO11351 827 2034 6
22 717 1397/02/19 BOURBON 29HO17944 741 2187 4.2 4 15750 MANIFOLD 200HO00402 563 1467 3.7
23 688 1397/02/26 CINDER 29HO18193 860 396 6.4 0 - DANTE 203HO01513 812 2160 3.8
24 840 1397/03/23 DELTA 203HO01468 923 1791 6.2 1 - MAYFLOWER 007HO11621 766 2732 4.9
25 841 1397/03/23 DELTA 203HO01468 923 1791 6.2 1 - INSIDER 180HO86008 599 1106 6.8
26 843 1397/03/26 DELTA 203HO01468 923 1791 6.2 1 - SAMPSON 001HO11333 641 615 6.5
27 844 1397/03/26 CINDER 29HO18193 898 327 7.1 1 - DANTE 203HO01513 876 2446 4
28 956 1397/04/05 CINDER 29HO18193 898 327 7.1 1 - INSIDER 180HO86008 628 1158 5.1
29 960 1397/04/08 DELTA 203HO01468 923 1791 6.2 1 - LOUSIRE 007HO12169 692 683 7.6
30 804 1397/04/20 CINDER 29HO18193 860 396 6.4 1 - DANTE 203HO01513 812 2160 3.8
31 1079 1397/04/22 BOURBON 29HO17944 741 2187 4.2 3 16044 MAYHEM 001HO02747 314 1030 5.3
32 806 1397/04/23 CINDER 29HO18193 860 396 6.4 1 - DEARING 203HO01469 794 1857 5.5
33 808 1397/04/24 CINDER 29HO18193 860 396 6.4 1 - DEARING 203HO01469 794 1857 5.5
34 810 1397/04/25 CINDER 29HO18193 860 396 6.4 1 - DEARING 203HO01469 794 1857 5.5
35 811 1397/04/26 CINDER 29HO18193 898 327

7.1

1 - DEARING 203HO01469 794 1857 5.5
36 1104 1397/04/26 TRACER 001HO11926 876 2242 6.4 2 13068 MENCHI 029HO16665 345 851 0.7-
37 1127 1397/04/27 DYNAMO 551HO03416 918 2062 5.8 1 - AVENGER 001HO11889 549 105 8.8
38 1116 1397/04/28 BOURBON 29HO17944 722 2116 4.1 3 15893 MAYFLOWER 007HO11621 778 2627 5.4
39 1130 1397/04/28 DYNAMO 551HO03416 965 2131 5.9 1 - OBSEVER RIPLAY 001HO10527 558 720 3
40 1136 1397/05/01 DYNAMO 551HO03416 965 2131 5.9 1 - LOUSIRE 007HO12169 710 789 7
41 1165 1397/05/08 CINDER 29HO18193 898 327 7.1 1 - DANTE 203HO01513 876 2446 4
42 1226 1397/05/08 SKYFALL 029HO17918 939 1780 6.2 3 13626 S B HEADLINER 007HO11419 558 1722 1
43 1168 1397/05/11 CINDER 29HO18193 898 327 7.1 1 - DEARING 203HO01469 794 1857 5.5
44 1170 1397/05/12 CINDER 29HO18193 898 327 7.1 1 - DEARING 203HO01469 794 1857 5.5
45 1177 1397/05/17 CINDER 29HO18193 898 327 7.1 1 - DEARING 203HO01469 794 1857 5.5
46 1270 1397/05/18 CINDER 29HO18193 898 327 7.1 1 - DEARING 203HO01469 794 1857 5.5
47 1272 1397/05/20 CINDER 29HO18193 898 327 7.1 0   DEARING 203HO01469 794 1857 5.5
48 1277 1397/05/25 DYNAMO 551HO03416 965 2131 5.9 1 - LOUSIRE 007HO12169 710 789 7
49 1371 1397/05/31 BOURBON 29HO17944 722 2116 4.1 3 14804 MAYFLOWER 007HO11621 778 2627 5.4
50 1378 1397/06/01 SKYFALL 029HO17918 939 1780 6.2 3 16586 B S ORBIT 007HO11398 486 1406 3.7
51 1389 1397/06/02 TRACER 001HO11926 898 2192 6.7 2 11495 S B SUOERSIRE 007HO11351 841 1938 5.9
52 1352 1397/06/07 CINDER 29HO18193 898 327 7.1 1 - INPUT 180HO86004 718 1312 5
53 1355 1397/06/09 CINDER 29HO18193 898 327 7.1 0 - ALTIVO 001HO12152 527 48- 7
54 1426 1397/06/10 DECKER 151HO03142 846 1798 6 1 - INSIDER 180HO86008 628 1158 5.1
55 1427 1397/06/11 CINDER 29HO18193 898 327 7.1 1 - LOUSIRE 007HO12169 710 789 7
 

 

 لیست گوساله های نر ممتاز جرسی (1397/06/21) :

رديفشماره گوسالهتاريخ تولداطلاعات پدراطلاعات مادر
نام پدر
NAAB CODE

شاخص تخمینی کل

( TPI)

تخمین توانایی انتقال صفت شیر

(PTA Milk)

$FM

عمر اقتصادی

(pl)

نام مادرشماره مادر
1 341 1396/06/16 DAZZLER 29JE03830 154 66 408 7 Gabys Legal Allie USA 117369052

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
257
493
3265
132206
16194
18395
140543
Your IP: 54.224.166.141
Server Time: 2018-09-20 13:30:08

خبرنامه

captcha