فرآورده های ژنتیکی - جنین

مفتخریم به عنوان اولین و تنها عرضه کننده این محصول در ایران و خاورمیانه با ظرفیت تولیدسالانه 10000 قطعه جنین با ارزش ژنتیکی بسیار مناسب به صورت تازه و یا منجمد، بدون هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی در بهره گیری از این محصول در گله های صنعتی و نیمه صنعتی، قدمی ارزشمند در اشاعه ژنتیک برتر و ارتقاء سطح کیفیت ژنتیک جمعیت دامی کشور برداشته و امید آن داریم که با بکار گیری فن آوری های نوین و توسعه کیفی شاهد صادرات این محصول در آینده ای نزدیک باشیم.

 

 

 

 

 لیست جنین(1397/06/31):

 SOLD AVALABLE SEMEN INFODONOR INFO
MGSIRE INFOSIRE INFOID INFO
$NMNAABCodeName$NMNAABCodeName$NMNAABCodeNameREG NOLac NoBODYROW
- 1 965 551HO03416 DYNAMO 530 011HO10909  ALTA VITTEK 812 007HO12450  AMBITION 4318432 0 1785 1
- 2 898 029HO18193 CINDER 558 007HO11419 S B HEADLINER  458 011HO11479  ALTAROCKMAN 4318137 0 8499 2
- 1 898 029HO18193 CINDER 98- 029HO10930 Z D STATUE 277 001HO10041 C P PROPER  4199080 5 3970 3
 - 1 898 029HO18193 CINDER 613 011HO11272  A. GILCREST 812 007HO12450  AMBITION 4318189 0 8785 4
 - 1 898 029HO18193 CINDER 598 007HO10849 SHAMROCK 557 001HO11889 AVENGER 4318215 0 8951 5
2 898  029HO18193 CINDER 580 200HO00402 MANIFOLD 710 007HO12169 LOUSIRE 4311115 1 1297 6
 - 2 898 029HO18193 CINDER 558 007HO11419  S B HEADLINER 628 180HO86008 INSIDER 4311118 1 1253 7
4 808 007HO13716 VICTORY 373 011HO10017  R2 875 203HO01513 DANTE  4318818 0 5509 8
 - 4 808  007HO13716 VICTORY 284 250HO01024 LATIMER  875  203HO01513 DANTE  4318847 0 5675 9
 - 6 898 029HO18193 CINDER 364 001HO02848  PARKER 527 001HO12152 ALTIVO  4318371 0 9956 10
 - 1 898 029HO18193 CINDER 277 001HO08778 SUPER 812 007HO12450 AMBITION 4318462 0 2298 11
 - 2 808 007HO13716 VICTORY 598 007HO10849 SHAMROCK 812 007HO12450 AMBITION 4318837 0 5629 12
1 808 007HO13716 VICTORY 558 007HO11419  S B HEADLINER 602 014HO07544  JUMP 4318810 0 5483 13
 - 1 803 007HO13608 SEX MARQUEE 389 001HO10219 JUNIOR 875 203HO01513  DANTE  364010100013466 0 8441 14
9 - 808 007HO13716 VICTORY
114 007HO10096 STEPHEN 558 007HO11419  S B HEADLINER  4264880 1 4465 15
 - 808 007HO13716 VICTORY
759 007HO11525 DONATELLO 679 007HO12533  HOTSHOT  364010100013275 0 6985 16
 - 808 007HO13716 VICTORY
598 007HO10849 SHAMROCK 679 007HO12533  HOTSHOT 4330188 0 6400 17
4 1 808 007HO13716 VICTORY
167 014HO04956 DOTSON 267 011HO10579  ALTAMAGNETO 4260753 1 2374 18
1 2 808 007HO13716 VICTORY
305 001HO02747 MAYHEM 875  203HO01513 DANTE  364010100013399 0 7860 19
- 1 808 007HO13716 VICTORY
474 097HO40889 DANNO 875 203HO01513  DANTE
 364010100013394 0 7780 20
5  0 808
007HO13716 VICTORY
353 011HO10669 BALBOA 875 203HO01513 DANTE
 364010100013297 0 7216 21
4  1 808 007HO13716 VICTORY
457 097HO40927  CHEVROLET 875
 203HO01513
DANTE
 364010100013349 0 7516 22
2 - 808 007HO13716
VICTORY
780 007HO11621 MAYFLOWER 793  513HO00016 XY  364010100013611 0 9624 23
2  2 808 007HO13716 VICTORY
598 007HO10849 SHAMROCK 623  001HO11677  CHASSY  364010100013600 0 9802 24
2 2 808
007HO13716 VICTORY
780 007HO11621 MAYFLOWER 793 513HO00016 XY  364010100013654 0 9962 25
- 2 808 007HO13716 VICTORY
411 029HO16378 R DUBLIN 694 147HO02462 MISSOURI  364010100013594 0 9414 26
- 1 808 007HO13716 VICTORY 457 097HO40927 CHEVROLET 875 203HO01513
DANTE  364010100013637 0 9872 27
1 808 007HO13716 VICTORY 474 097HO40889 DANNO 679 007HO12533 HOTSHOT  364010100013670 0 10106 28
- 1 808 007HO13716 VICTORY 580 200HO00402 MANIFOLD 465 014HO07683 VICTOR  364010100013710 0 10147 29
 - 2 808 007HO13716 VICTORY 474 097HO40889 DANNO 875 203HO01513 DANTE 36401010013682  0 10119 30
- 1 808 007HO13716 VICTORY 759 007HO11525 DONATELLO 679 007HO12533 HOTSHOT 364010100013788 0 10225 31
- 3 808 007HO13716 VICTORY 305 001HO02747 MAYHEM 928 203HO01468 DELTA 364010100013775 0 10212 32
- 1 808 007HO13716 VICTORY 474 097HO40889 DANNO 679 007HO12533 HOTSHOT 364010100013722 0 10159 33

                             

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
146
354
994
149227
5794
22715
152889
Your IP: 54.80.87.166
Server Time: 2018-10-15 12:25:18

خبرنامه

captcha